//-->

دانشمند هسته ای شهید مجید شهریاری

دکتر شهریاری چنان شتاب زندگی داشت که هشت روز پیش از تاریخ تولدش به پیشواز تولدی دیگر رفت. می‌دانست دنیا دیگر به کارش نمی‌آید و کارهایش را باید تمام کند. گرفتن غسل شهادت عادت هر روزه‌اش شده بود؛ مثل صبح همان روز. در خودرو که نشست، شروع کرد به مطالعه‌ی دوباره‌ی پایان‌نامه‌ی دکترای یکی از دانش‌جویانش که آن روز جلسه‌ی دفاعش بود. چنان غرق مطالعه بود که نه متوجه تروریست موتورسوار شد و نه فریادهای محافظ و همسرش را شنید.

روایت جزئیات این ترور از زبان همسر شهید شهریاری که از این سوءقصد جان سالم به در برد، خواندنی و شنیدنی است.

ادامه مطلب را در فایلPDF زیردنبال بفرمائید.

http://velayat.iki.ac.ir/sites/default/files/tahlil/shahid%20shahriari.pdf