پيوند ناگسستی خاتميت با ولايت و نقد شبهه‌ی آقای سروش در اين زمينه

خاتمیت رسالت پیامبر اکرم (ص) به‌رغم آن‌که مستند به شواهد عقلی و نقلی فراوان ـ اعم از آیات و روایات ـ بوده و افزون بر اجماع، جزو ضروریات اعلام شده است، در گذشته و حال هماره با تشکیک‌ها و شبهه‌هایی روبه‌رو بوده است که پیدایش دو فرقه‌ی گمراه بابیه و قادیانه نتیجه‌ی نامبارک همین تردید‌ها است. یکی از شبهات که در این زمینه از سوی آقای سید عبدالکریم سروش ارائه شده، عدم هماهنگی میان مفهوم خاتمیت با ولایت از نگاه شیعه است. به ادعای ایشان از آن‌جا که تشیع غالی برای ائمه (ع) افزون بر تبیین کتاب و سنت نبوی، نقش نوگستری (ارائه‌ی آموزه‌های نوین مسکوت گذاشته در کتاب و سنت نبوی) قائل است، عملاً بر خاتمیت رسول اکرم (ص) خط بطلان کشیده است.

در این مقاله با بررسی مفهوم و عناصر معنایی خاتمیت این نکته را مورد بررسی قرار داده‌ایم که با فرض پذیرش نقش نوگستری ائمه (ع) به هیچ وجه مفهوم خاتمیت دچار خلل یا کمرنگی نشده است.

نویسنده مقاله: علی نصیری