انسان و مدرنیته (عقل‌گرایی وانسان‌گرایی)

مقاله‌ی حاضر متن سخنرانی و گفت‌وگوی علمی استاد رحیم‌ پور ازغدی با برخی از اساتید برجسته‌ی کانادا و آمریکا در دانشگاه تورنتو است. برخی از حاضران برجسته‌ی جلسه عبارتند از: پروفسور جیمز رایمر، دکتر دیوید شنگ، خانم سوزان کنل هاریسون، خانم دکتر لیدیا نیوفلدهاردر، و جان هوور.

استاد رحیم‌پور در این جلسه چهار نکته را به بحث می‌گذارد؛ ۱. ابهام در مفهوم مدرنیزم؛ ۲. وضعیت دوگانه‌ی ما در برابر مدرنیته به معنای «آری و نه» و نه به معنای «آری یا نه»؛ ۳. اپیستمولوژی مدرنیته؛ ۴. نسبت انسان و خدا در مدرنیته.

 

اسلام و مدرنیته (عقل گرایی و انسان گرایی)
حسن رحیم پور ازغدی