//-->

سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی در مورد نظام احسن و جایگاه شُرور در جمع پاسداران سپاه الغدیر یزد 1394/3/7

 سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی (حفظه الله)

در مورد نظام احسن و جایگاه شُرور در جمع پاسداران سپاه الغدیر یزد 1394/3/7