//-->

سخنان فوق‌العاده زیبای علامه مصباح دامت برکاته در مورد اهمیت طرح ولایت

... سیاستی که منتهی می‌شود به ولایت فقیه. یعنی این حکومتی که این همه کسانی برایش خون‌ها داده‌اند، و هنوز هم کسانی هستند که ...