//-->

رونمائی از آخرین ویراست کتب طرح ولایت توسط آیت الله رجبی و بازدید استاد عبودیت و طلاب خواهر از غرفه مرکز آموزش اندیشه های بنیادین

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) چهارشنبه 27 آذرماه 1398 سومین روز برگزاری غرفه ی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) در حاشیه نخستین نمایشگاه دستآوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از آخرین ویرایش کتب شش گانه طرح ولایت (معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فبسفه ی سیاست) توسط آیت الله رجبی قائم مقام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) رونمائی شد.

پس از این رونمائی، استاد محترم آقای عبودیت( مولف کتاب خدا شناسی) و طلاب خواهر حوزه علمیه قم از غرفه مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) در این نمایشگاه بازدید کردند.

این نمایشگاه تا 28 آذرماه 1398 همه روز از ساعت 10 تا 14 و 16تا19 در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) دائر می باشد.