//-->

گزارش تصویری برگزاری نشست علمی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین و آخرین روز نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) امروز پنجشنبه 28 آذرماه 1398 در حاشیه آخرین روز برگزاری غرفه ی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) در نخستین نمایشگاه دستآوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نشست تخصصی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوطالبی ریاست محترم مرکز آموزش اندیشه های بنیادین به بیان تاریخچه و سیر طرح ولایت پرداختند در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر الهی راد مولف کتاب انسان شناسی به بیان منظومه ای بودن و سیر منطقی کتب طرح ولایت را تبیین نمودند.

استاد محترم آقای عبودیت ضرورت تفکر فلسفی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر شبان نیا نویسنده کتاب فلسفه سیاست نقش نظریه ولایت مطلقه فقیه در تحقق دولت اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین نویسنده کتاب های معرفت شناسی، خداشناسی و فلسفه ی اخلاق به بیان نقش معرفت شناسی در تولید علم دینی پرداختند.

در حاشیه آخرین روز نمایشگاه دستآوردهای پژوهشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) حجت الاسلام والمسلمین دکتر درودی معاون اداری مالی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) از غرفه مرکز آموزش اندیشه های بنیادین(مآب) بازدید کردند.