//-->

دوره نیمه متمرکز مبانی اندیشه اسلامی، ویژه فعالین فرهنگی و دانشجوئی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) دوره نیمه متمرکز مبانی اندیشه اسلامی از تاریخ 4 بهمن 1398 در حال برگزاری است.

در این دوره که ویژه فعالین فرهنگی و دانشجویی سراسر کشور است حدود 200 دانشجو تا 21 بهمن 1398 سه کتاب معرفت شناسی، خدا شناسی و انسان شناسی را آموزش می بینند و در مرحله ی دوم کتاب های فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست را آموزش خواهند دید.

همچنین در این دوره دو کلاس بصیرتی برای دانشجویانی که قبلا دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی را گذرانده بودند در بخش خواهران و برادران برگزار میگردد.

در این دوره که در اردوگاه امام خمینی (ره)، لواسان برگزار میگردد برنامه های متنوع فرهنگی از جمله درس اخلاق, پاسخگوئی به مسائل روز، مشاوره، اکران مستند و ... برگزار میگردد.