ادلۀ قرآنی و روایی اثبات خاتمیت اسلام را بیان بفرمائید؟

روشن ‏ترین آیه‏ که بر خاتمیت نبوت پیامبر اکرم دلالت می‌کند، آیۀ چهلم سورۀ احزاب است: «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَلکِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ»؛ «محمد پدر هیچ ‌یک از مردان شما نیست، بلکه فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است». 
این آیه صریحاً دلالت دارد که حضرت محمد آخرین پیامبر است. بنا بر این، از آن رو که دین الهی تنها از طریق پیامبران معصوم بیان می‌شود، و با توجه به ختم نبوت، قهراً دین جدیدی نیز نخواهد آمد. در نتیجه بر اساس ختم نبوت، دین اسلام نیز آخرین دین است.
روایات معتبر فراوانی نیز بر این موضوع تصریح کرده‏اند. برای نمونه، رسول گرامی اسلام در حدیث معروف «منزلت» به امام علی فرمودند: «أنتَ مِنّى بِمنزلةِ هارونَ مِن موسى إلاّ أنَّهُ لا نبىَّ بَعدى»؛(محمد بن‌ علی‌ ‌‌بن‌ بابویه قمی، الأمالی، ص96؛ مسلم‌ بن‌ حجاج قشیری نیشابوری، صحیح مسلم بشرح النووی، ج15، ص174) «[مقام] تو نزد من، همانند منزلت هارون است نزد موسی، جز آنکه پس از من پیامبری نخواهد بود».
در حدیثی دیگر آن حضرت خطاب به مسلمانان فرموده‌اند: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ‏ لاَ نَبِيَّ‏ بَعْدِي‏ وَلاَ سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي. فَمَنِ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَبِدْعَتُهُ فِي النَّارِ؛ فَاقْتُلُوهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ»؛(محمد بن‌ علی‌ ‌بن بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، ج4، باب 2، ص163، ح537)  «ای مردم، پس از من هیچ پیامبری، و پس از سنت من هیچ سنتی نیست. پس هر کس بعد از این ادعای پیامبری کرد، ادعا و بدعت او در آتش است، پس او را بکشید؛ و هر ‌که از او پیروی کند، جایگاهش آتش جهنم خواهد بود».