گزارش تصویری دوره های دانشجوئی معرفتی، بصیرتی و بازآموزی کتب طرح ولایت در اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین بیش از 200 دانشجو و فعال فرهنگی از سراسر کشور در شهریور 1399 در دوره های معرفتی، بصیرتی و بازآموزی کتب طرح ولایت شرکت کردند.

این دوره در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان با حضور خواهران و برادران دانشجو و فعال فرهنگی در حال برگزاری است. در این دوره فراگیران از درس اخلاق آیت الله محمدی عراقی، آیت الله صدیقی، حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، حجت الاسلام دکتر روانبخش و حجت الاسلام دکتر علی ابوترابی استفاده کردند.

حجت الاسلام دکتر علی ابوترابی و حجت الاسلام محمد عجمین در این دوره به عنوان مشاور فردی حضور داشتند. این دوره با همکاری مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) و بنیاد علوی برگزار شد.