اولین دوره طرح ولایت همسران و فرزندان اساتید، کارمندان و دانش‌پژوهان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره