جلسه آسیب‌شناسی محتوایی دوره طرح ولایت دانش‌آموزی

جلسه تخصصی  آسیب شناسی محتوایی دوره طرح ولایت دانش آموزی برگزار شد.
 
با توجه به تدوین کتب دانش آموزی طرح ولایت و نیاز به تربیت استاد برای این قشر، واحد تربیت مدرس در حال تدوین شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مدرس دانش آموزی می باشد. 
درهمین راستا جلسات تخصصی با حضور اساتید و مسئولین اجرایی دوره دانش آموزی و مسئولین برگزار شد. 
اساتید ضمن بیان اهمیت این دوره ها، نقاط ضعف این دوره از نظر اجرا، آموزش و تناسب محتوا با این گروه سنی را مورد بررسی قراردادند و راهکارهای خود را برای حل مشکلات بیان کردند.