نخستین نمایشگاه آثار علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه ی امام خمینی(ره) با حضور مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین(مآب) نخستین نمایشگاه دستآوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی موسسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و مراکز وابسته برگزار میشود. این نمایشگاه دستآورد های... مطالعه بیشتر...

اولین جلسه برنامه ریزی طرح ولایت دانشجوئی 1399 و آسیب شناسی بیست و چهارمین دوره در سازمان بسیج دانشجوئی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین جلسه برنامه ریزی طرح ولایت دانشجوئی 1399 و آسیب شناسی بیست و چهارمین دوره ی طرح ولایت دانشجوئی در سازمان بسیج دانشجوئی برگزار شد. در... مطالعه بیشتر...

سومین دوره ی طرح ولایت سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) دومین دوره ی طرح ولایت سازمان عقیدتی سیاسی ناجا از 10 آبان 1398 آغاز شد. این دوره که به صورت غیر متمرکز برگزار شده و تا آخر امسال ادامه خواهد... مطالعه بیشتر...

دومین دوره ی طرح ولایت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در حال برگزاریست. این دوره که به صورت غیر متمرکز از سال 97 برگزار شده تا آخر... مطالعه بیشتر...

اولین دوره ی طرح ولایت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در حال برگزاری است. این دوره که به صورت غیر متمرکز از سال 97 برگزار شده تا آخر... مطالعه بیشتر...

اولین دوره ی طرح ولایت خواهران تانزانیائی جامعه الزهراء سلام الله علیها

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت خواهران تانزانیائی جامعه الزهراء سلام الله علیها برگزار خواهد شد. این دوره به صورت غیر متمرکز از 10 آذر 1398... مطالعه بیشتر...

دومین دوره ی طرح ولایت اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) دومین دوره ی طرح ولایت اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین تهران در حال برگزاری است. این دوره که به صورت غیر متمرکز از مهر ماه... مطالعه بیشتر...

اولین دوره ی طرح ولایت حوزه علمیه حضرت آمنه سلام الله علیها

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت حوزه علمیه خواهران حضرت آمنه سلام الله علیها در حال برگزاری است. این دوره که به صورت غیر متمرکز از اول آذر... مطالعه بیشتر...

اولین دوره ی طرح ولایت فعالان فرهنگی شهر اراک

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت فعالان فرهنگی شهر اراک در حال برگزاری است. این دوره که به صورت غیر متمرکز از 10 آبان 1398برگزار شده تا آخر... مطالعه بیشتر...

اولین دوره ی طرح ولایت خواهران فعال فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش اندیشه های بنیادین (مآب) اولین دوره ی طرح ولایت خواهران فعال فرهنگی استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است. این دوره که به صورت غیر متمرکز از اواخر سال 1397برگزار... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها