مقاله، چیستی اخلاق کاربردی

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: معرفت اخلاقی سال دوم تابستان 1390 شماره 7   چکیده: اخلاق کاربردی، از دانش های نوپدید است. هر چند در عالم غرب منابع متعددی با عنوان «اخلاق... مطالعه بیشتر...

مقاله، ویژگی های موضوع علم اخلاق و دلالت های روش شناختی آن

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: اخلاق وحیانی سال سوم بهار و تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 8)  کلید واژه ها: صفات اکتسابی موضوع علم اخلاق کنش های اختیاری کنش اخلاقی روش شناسی استنباط حکم... مطالعه بیشتر...

مقاله، روش های اهل بیت(ع) در نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: مطالعات اسلام و روانشناسی سال نهم بهار و تابستان 1394 شماره 16  کلید واژه ها: سبک زندگی اهل بیت (ع) اخلاق کاربردی عوامل سبک ساز عزت فرهنگی عدالت... مطالعه بیشتر...

مقاله، اصول حاکم بر تحلیل مفهوم شناختی سبک زندگی از نگاه ملاصدرا

نویسندگان: احمدحسین شریفی، احمد محمدی پیرو منبع: پژوهشنامه سبک زندگی سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 2  کلید واژه ها: سبک زندگی حکمت متعالیه ملاصدرا هویت انسانی تحلیل مفهوم شناختی... مطالعه بیشتر...

بررسی مدل صدرایی «گزینش عقلانی» به عنوان روشی برای «تبیین» کنش های انسانی

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال نهم زمستان 1396 شماره 1 (پیاپی 33)  کلید واژه ها: تبیین گزینش عقلانی علوم انسانی ملاصدرا فرایند صدور فعل   چکیده... مطالعه بیشتر...

مقاله، روش اکتشاف نظریه از منابع و متون دینی

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: روش شناسی علوم انسانی سال 24 بهار 1397 شماره 94  کلید واژه ها: روش اکتشاف نظریه نظریه اسلامی ضوابط اسلامی قواعد اسلامی مقاصد زیست انسانی... مطالعه بیشتر...

فرایند «اکتشاف» نظریه اخلاقی اسلام در موضوع «سکوت سازمانی»

نویسندگان: محسن منطقی، احمدحسین شریفی منبع: پژوهشنامه اخلاق سال یازدهم زمستان 1397 شماره 42  کلید واژه ها: سکوت سازمانی فرایند اکتشاف نظریه اسلامی حکم اخلاقی   چکیده... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ «ذاتی باب برهان» بودن حسن و قبح افعال: پاسخ به نقدها

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: معرفت کلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 20)  کلید واژه ها: حسن و قبح ذاتی ذاتی باب برهان عقل عملی حسن فعلی حسن اخلاقی  ... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ بررسی نقش مبانی انسان شناختی صدرالمتألّهین در تحلیل مدینه فاضله

نویسندگان: سید احمد هاشمی، احمدحسین شریفی منبع: معرفت سیاسی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 19)  کلید واژه ها: مدینه فاضله انسان شناسی صدرایی حرکت جوهری اتحاد عالم و معلوم... مطالعه بیشتر...

روش فهم حقایق سیاسی بر اساس فلسفه صدرایی

نویسندگان: محمود شریفی، احمدحسین شریفی منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 21)  کلید واژه ها: روش فلسفی حقایق سیاسی کنش های سیاسی صدرالمتألهین... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها